Það er eitthvað

Vegna mikilla verkefna vantar okkur góða smiði í fjölbreytt verkefni á austurlandi. Mótauppsláttur, þakvinna, gluggaísetningar og öll almenn trésmíði.Getum einnig bætt við okkur aðstoðarmanni í málningarvinnu.Hægt er að senda inn umsókn og eða fyrirspurnir af heimasíðunni www.ogsynir.is

Due to large projects, we need good carpenters for various projects in the east.Shaping, roofing, window installation and all general carpentry.We can also add an assistant to paint work.You can submit applications and / or inquiries from the website www.ogsynir.is

Ze względu na duże projekty potrzebujemy dobrych stolarzy do różnych projektów na wschodzie.Kształtowanie, pokrycia dachowe, montaż okien i cała stolarka ogólna.Możemy również dodać asystenta do prac malarskich.Wnioski i / lub zapytania można składać za pośrednictwem strony internetowej www.ogsynir.is